Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-12-2016

Sag nr. FV2015.0212 Oliver Talevski

Gymnasieskolernes Lærerforening mod Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen.

§ 16, stk. 1, i overenskomsten fra 2013 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) skal forstås således, at fuldtidsbeskæftigelse for gymnasielærere udgør gennemsnitligt 37 timer om ugen svarende til gennemsnitligt 7,4 timer dagligt i en 5 dages uge.