Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-12-2016

Sag nr. FV2016.0074 Børge Dahl

CO-industri for 3F og Dansk Metal mod Dansk Industri DIO I for Semco Maritime A/S.

En mangeårig fulgt praksis ved udsendelse af medarbejdere til offshorearbejde for Maersk Oil på platforme i Nordsøen, hvorefter medarbejderne for hver tur fast fik betaling for et antal overarbejdstimer, uanset om de faktisk udførte arbejde i timerne, var en kutyme og kunne derfor ikke opsiges med 1 måneds varsel, idet varslet for opsigelse af lokalaftaler og kutymer i henhold til Industriens Overenskomst § 8, stk. 2, litra a, er 2 måneder.