Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-12-2016

Sag nr. 2015.0096 Børge Dahl

Gymnasieskolernes Lærerforening mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen for Risskov Gymnasium.

§ 18 i overenskomsten indgået mellem GL og Moderniseringsstyrelsen var ikke overtrådt ved den foretagne opgørelse af gymnasielærerne arbejdstid og behandlingen af deres ansøgninger om merarbejdsgodtgørelse.