Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-12-2016

Sag nr. FV2016.0119 Børge Dahl

FOA som mandatar for et medlem mod Odder Kommune.

Afskedigelse af sosu-assistent var sagligt begrundet i den ansattes forhold, idet den pågældende som ansvarshavende nattevagt havde sovet på vagten.