Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-03-2016

Sag nr. FV2014.0133 Børge Dahl

CO-industri for HK/Privat for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Terma A/S.

Afgørelse (om afskedigelse af en medarbejder omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst i henhold til bestemmelse i den individuelle ansættelseskontrakt om, at ansættelsesforholdet ophører ved udgangen af den måned, hvori medarbejderen når den til enhver gældende pensionsalder (p.t. 65 år) er en forskelsbehandling på grund af alder, der strider mod overenskomstparternes protokollat om aftaleimplementering af alder og handicapbestemmelserne i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000)