Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-02-2016

Sag nr. FV2016.0001 Børge Dahl

Dansk Metal for et medlem mod DI Overenskomst II ved DI for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri.

Fortolkning af parternes overenskomst og afgørelse (om fra hvilket tidspunkt opsigelsen af en tillidsrepræsentant skal regnes i en situation, hvor virksomhedens ønske om afskedigelse skal fremmes gennem fagretlig behandling, og denne munder ud i, at der ikke er tvingende årsager til afskedigelse, men at ansættelsesforholdet desuagtet skal ophøre)