Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-04-2016

Sag nr. FV2015.0162 Børge Dahl

CO-industri for Dansk Metal mod DI Overenskomst I ved DI for Fairwind A/S.

Fortolkning af industriens overenskomst (om det på en virksomhed, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant eller talsrepræsentant, er et krav til indgåelse af en lokalaftale, at aftalen på lønmodtagersiden er indgået af en kollektivitet af lønmodtagere med karakter af selvstændigt retssubjekt)