Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-12-2016

Sag nr. FV2016.0092

CO-industri for Teknisk Landsforbund mod DIO-I v/DI for JKS A/S.

Afskedigelse af en medarbejder, der gennem et vikarbureau var ansat til indtil videre at udføre vikararbejde, og som var valgt til tillidsrepræsentant på brugervirksomheden, skulle begrundes i tvingende årsager, hvilket ikke var godtgjort.