Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-12-2016

Sag nr. FV2016.0093 Lene Pagter Kristensen

CO-industri for Dansk Metal mod DIO-I v/DI for JKS A/S.

Successive udsendelser af vikarer til en brugervirksomheden havde ikke til formål at omgå overenskomsten, og vikarbureauet var ikke forpligtet til at betale sygeløn for en periode, der lå efter udløbet af vikarens tidsbegrænsede ansættelse.