Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-12-2016

Sag nr. FV2016.0129 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod Dansk Byggeri for V. Lauridsen Totalbyg ApS.

Andel af akkordoverskud efter Bygningsoverenskomsten til en elev udløste krav på feriegodtgørelse, pensionsbidrag, sundhedsbidrag og søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling på lige fod med svendene. Derimod var der ikke krav på søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling af en bonus til eleven for god indsats.