Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-03-2016

Sag nr. FV2014.0128 Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen og Thomas Rørdam

CO-industri mod DI Overenskomst I ved DI.

Fortolkning af parternes overenskomstforhold (om den erhvervende virksomhed i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a, stk. 1, kan frasige sig, at industriens overenskomst efter overdragelsen skal gælde på handels- og kontorområdet og således opretholde status quo, hvorefter overenskomsten som hidtil i den overdragende virksomhed er hvilende i den erhvervende virksomhed og først træder i kraft, når betingelserne efter 50 pct.-reglen er opfyldt)