Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-03-2016

Sag nr. FV2015.0105 Børge Dahl

FOA - Fag og Arbejde mod DI Overenskomst II ved DI for Forenede Care A/S.

Fortolkning af parternes overenskomst (om forståelsen af bestemmelse, hvorefter der ved overgang til overenskomsten ikke kan ske forringelse af den enkeltes lønforhold samt om Forenede Cares beregninger i den konkrete sag vedrørende en plejeinstitution måtte anses for bindende accepteret af FOA for så vidt angår medarbejderne dér)