Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-03-2016

Sag nr. FV2015.0116 Børge Dahl

CO-industri for Teknisk Landsforbund mod DI Overenskomst I ved DI for Grundfos A/S.

Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens funktionæroverenskomst (om der i forhold til 10 individuelle medarbejdere forelå misforhold, som i henhold til § 3, stk. 5, i industriens funktionæroverenskomst kunne kræves behandlet ved faglig voldgift)