Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-03-2016

Sag nr. FV2015.0125 Børge Dahl

CO-industri for Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for Scan-Hide AmbA.

Fortolkning af industriens overenskomst (om overenskomsten foreskriver, at pauser skal lægges på faste, daglige tidspunkter, eller muliggør at virksomheden bestemmer, at pauser tilrettelægges dagligt i forhold til produktionen)