Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-03-2016

Sag nr. FV2015.0144 Børge Dahl

FOA Fag og Arbejde som mandatar for 2 medlemmer mod Midttrafik.

Afgørelse (om det var uberettiget, at Midttrafik i april 2013 bortviste en billetkontrollør og opsagde en anden til fratrædelse med overenskomstmæssigt varsel med henvisning til forhold begået i oktober 2012, og der derfor skal tilkendes de pågældende godtgørelse i henhold til overenskomsten og for den enes vedkommende tillige erstatning for løn i en opsigelsesperiode)