Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-03-2016

Sag nr. FV2016.0017 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Idealcombi A/S.

Fortolkning af forlig (om alle medarbejdere og ikke kun medlemmer af 3F skal have andel i et særligt godtgørelsesbeløb, som virksomheden som led i et forlig underskrevet af virksomheden og tillidsrepræsentanten samt 3F og Dansk Byggeri har påtaget sig at udbetale til medarbejderne efter liste udarbejdet af 3F for aftenholdsmedarbejdere)