Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-07-2016

Sag nr. FV2016.0053 Jytte Scharling

Danmarks Lærerforening for et medlem mod Svendborg Kommune.

Afgørelse (om kommunens afskedigelse af lærer på grund af sygefravær var sagligt begrundet)