Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-02-2016

Sag nr. FV2015.0159 Børge Dahl

Lærernes Centralorganisation mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen.

Fortolkning af loven om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper på det offentlige område (om hvilke lønelementer der indgår i overarbejdsbetalingen for ansatte ved frie grundskoler, efterskoler og fri fagskoler)