Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-06-2016

Sag nr. FV2015.0207 Niels Waage

3F Transportgruppen mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Nordjyske Medier A/S

Afgørelse (om gyldigheden af en lokalaftale)