Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-05-2016

Sag nr. FV2015.0215 Tine Vuust

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Arriva Danmark A/S.

Afgørelse (om den pågældende blev opsagt uden egen skyld og dermed har krav på anciennitetsbestemt fratrædelsesgodtgørelse, og i givet fald om kravet er forældet efter parternes overenskomst)