Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 22-11-2016

Sag nr. FV2015.0199 Poul Sørensen

Fagligt Fælles forbund mod KL for Odense Kommune.

En stillingsændring med henvisning til arbejdsmangel skulle varsles over for en tillidsrepræsentant under iagttagelse af det forlængede opsigelsesvarsel for til­lidsrepræsentanter i henhold til § 18, stk. 4, i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmel­se, indgået mellem KL og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte.