Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 26-10-2016

Sag nr. FV2015.0220 Lene Pagter Kristensen, Poul Dahl Jensen og Lars Hjortnæs

Foreningen af Divisionsklubber i Danmark (Divisionsforeningen) mod Spillerforeningen.

§ 9 i Fodboldens Overenskomst 2014 - 2018 må forstås således, at den indeholder forbud mod at indgå bruttolønsaftaler i en hvilken som helst form, men ikke regulerer, i hvilket omfang bruttolønbeløb kan inddrages under de forhandlinger, der ligger forud for aftaleindgåelsen.