Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 05-12-2016

Sag nr. FV2016.0090 Oliver Talevski

KA Pleje mod FOA.

En medarbejder har efter § 40, stk. 3, i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA ret til at vælge også en anden end tillidsrepræsentanten som bisidder ved en sygefraværssamtale.