Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 07-12-2016

Sag nr. FV2016.0054 Tine Vuust

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst II/ADV for DFD Clean Room A/S.

Virksomheden frifundet for krav om honorering af den tid, medarbejderne bruger på arbejdspladsen til omklædning, selvom kravene i 2014 blev skærpet, og omklædningstiden dermed forøget.