Spring over hovedmenu

Dom af 25-02-2016

Sag nr. TR2015.0002

Akademikerne for Ingeniørforeningen i Danmark for A mod Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tidligere Forsvarets Personeltjeneste)

Procedurefejl i forbindelse med oprettelse af stabschefstilling var ikke et brud på klassificeringsaftalen, da stillingen var en civil stilling omfattet af rammeaftalen.

En nyoprettet stilling som stabschef i Forsvarsministeriets departement blev ved en fejl registreret som en militær tjenestemandsstilling, selvom administrative stillinger i ministeriets departement efter fast praksis blev anset for at være civile stillinger. Imidlertid kunne en sådan fejl efter Tjenestemandsrettens opfattelse ikke i sig selv være bindende for ministeriet, som efterfølgende ville kunne berigtige fejlen, ligesom fejlen heller ikke i sig selv kunne begrunde, at Forsvarsministeriet havde haft pligt til at følge proceduren efter aftalen om klassificering af nyoprettede tjenestemandsstillinger i stedet for proceduren efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Tjenestemandsretten fandt, at der var begået en række alvorlige procedurefejl, men da fejlene ikke indebar, at der var sket brud på klassificeringsaftalen, og da Tjenestemandsretten ikke kunne tage stilling til brud på rammeaftalen, blev indklagede frifundet.