Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 10-05-2017

Sag nr. 20170060 Lene Pagter Kristensen

Dansk El-Forbund for A mod DI for Otis A/S

Ikke usagligt at afskedige medarbejder uden at tilbyde anden ledig stilling i virksomheden.