Spring over hovedmenu

Arbejdsrettems dom af 21-04-2017

Sag nr. AR2015.0345 Poul Dahl Jensen

LO for Blik- og Rørarbejderforbundet mod DA for TEKNIQ for Hp Vvs ApS

Forud for 2010 fandtes bestemmelserne om løn- og arbejdsforhold for lærlinge på VVS-området i et til VVS-overenskomsten knyttet bilag, hvori det var anført, at bestemmelserne ikke var et integreret led i overenskomsten. I 2010 blev bestemmelserne uden forbehold overført til VVS-overenskomsten som nyt punkt 26. Bestemmelserne måtte herefter anses for at være blevet en integreret del af overenskomsten med den virkning, at overtrædelse af dem kunne sanktioneres med bod. 

Sagen angik, om lærlingebestemmelserne i VVS-overenskomstens punkt 26 var en integreret del af overenskomsten med den virkning, at brud kunne sanktioneres med bod.

Frem til 2010 var lærlingebestemmelserne inden for blikkenslager- og VVS-branchen optaget som et bilag til overenskomsten, og i bilaget var det anført, at "bestemmelserne er ikke et in­tegreret led i overenskomsten". Ved overenskomstfornyelsen i 2010 var der mellem overenskomstparterne enighed om, at lærlingebestemmelserne blev opdelt, således at bestemmelserne vedrørende løn- og arbejdsforhold skulle overføres til VVS-overenskomsten som nyt punkt 26. Angivelsen om, at "bestemmelserne er ikke et integreret led i overenskomsten", blev ikke videreført.

Arbejdsretten fandt, at overførslen af bestemmelserne til overenskomstens havde den konsekvens, at bestemmelserne havde fået overenskomststatus, og at overenskomstens punkt 31, stk. 11, ikke var til hinder for, at der kunne rejses sag om overenskomstbrud ved Arbejdsretten.