Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 24-11-2017

Sag nr. FV2017.0088 Børge Dahl

Dansk Magisterforening som mandatar for A mod Moderniseringsstyrelsen for Københavns Universitet

Afgørelse om genansættelse ved urimelig afskedigelse, kræver at begge parter er enige herom, jf. overenskomstens § 22, stk. 10. Efter ordlyden af stk. 11 er der ikke holdepunkt for, at voldgiftsretten tillægges kompetence til at tage stilling til andre påstande end, hvad der følger af de foregående bestemmelser. Klagers påstand om voldgiftsrettens stillingtagen til genansættelse blev herefter afvist, da det ikke var begge parter, der ønskede genansættelse.

I forlængelse af denne tilkendegivelse indgik parterne en forligsmæssig afslutning af sagen. Indklagede skulle herefter betale en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.