Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-09-2017

Sag nr. FV2017.0051 Poul Sørensen

Lederne for A mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S

Stillingens reelle indhold havde ikke et sådant omfang, at klager var omfattet af Lederaftalens § 3, stk. 2b. Klager var derfor ikke berettiget til godtgørelse ved afsked i henhold til aftalens § 12.