Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-02-2017

Sag nr. FV2015.0187 Børge Dahl

DR mod Dansk Journalistforbund

Arbejdstid i DR's overenskomster forstået således, at medarbejderne er på arbejde, fra de møder ind, til de slutter, og i arbejdstiden har ret til en spisepause på indtil en halv time, hvor de skal være til rådighed for DR.