Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-07-2017

Sag nr. FV2017.0022 Lars Hjortnæs

Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

§ 20, stk. 4, i Overenskomst for Akademikere i staten, skal ikke forstås således, at organisationen skal have skriftlig meddelelse om enhver stillingsændring. Det var herefter i overensstemmelse med bestemmelsen, at organisationerne ikke fik meddelelse om flytning af arbejdssted, da ansættelsesmyndigheden ikke anså ændringerne som væsentlige.