Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 18-04-2017

Sag nr. FV2016.0181 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri som mandat for IF Group A/S

Grundet særlige omstændigheder kunne den arbejdsretlige grundsætning om, at krav om betaling for flere timer må rejses inden rimelig tid efter udløbet af hver lønperiode fraviges.