Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-09-2017

Sag nr. FV2016.0146 Børge Dahl

Akademikernes Centralorganisation mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen for Undervisningsministeriet. Biintervenient til støtte for indklagede: Lærernes Centralorganisation

Da AC-overenskomsten er begrænset til at omfatte ansættelse "i staten", omfatter overenskomsten ikke ansatte på erhvervsakademier og andre selvejende institutioner.