Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-09-2017

Sag nr. FV2016.0150 Børge Dahl

Danmarks Jurist- og Økonomforbund og Gymnasieskolernes Lærerforening mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen for Campus Bornholm

Campus Bornholm kan ikke anses for at være et voksenuddannelsescenter i VUC-overenskomstens forstand, hvormed stillingen som uddannelsesledes for voksenuddannelserne ikke falder under denne overenskomst. Tilsvarende finder GL-overenskomsten ikke anvendelse efter fusionen, da stillingerne ledes af en direktør og ikke af en rektor. Det havde ingen betydning at stillingerne var den samme forinden sammenlægningen, da dette var i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven.