Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-09-2017

Sag nr. FV2017.0147 og FV.2017.0148 Børge Dahl

Akademikernes Centralorganisation mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen for Rybners, Esbjerg, og Campus Bornholm, Rønne

AC-overenskomsten finder ikke anvendelse, da der er tale om lederstillinger og ikke undervisningsstillinger.