Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-11-2017

Sag nr. FV2017.0009 Lene Pagter Kristensen, Lars Hjortnæs og Oliver Talevski

Dansk Pilotforening mod DI for Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Grundet deltidsansatte piloters beskæftigelsesgrad hvorefter salg af 1 fridag medfører kompensation svarende til det, der gælder for fuldtidsansatte, er der ikke grundlag for at fastslå, at § 5, stk. 7.2, i den dagældende overenskomst mellem SAS og DPF indebærer forskelsbehandling i strid med deltidslovgivningen.