Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-04-2017

Sag nr. FV2016.0191 ad formalitet Børge Dahl

3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening mod Dansk Byggeri for Cinterex DK

Påstand om, at sagen skulle afvises ved behandling ved faglig voldgift, blev ikke taget til følge.

Kravet hørte ikke under skifteretten, klageskriftet var ikke indgivet for sent, og medlemsskabet af arbejdsgiverforeningen var ikke ophørt, da sagen blev indledt fagretligt. På baggrund af de konkrete omstændigheder havde fagforeningen fortsat en retlig interesse i stillingtaget til sagens realitet.