Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-01-2017

Sag nr. FV2016.0107 Lars Hjortnæs

Akademikerne for organisationer, der er medlemmer af Akademikerne mod Finansministeriet for SKAT og Spillemyndigheden.

Retten til at holde fri med løn grundlovsdag, juleaftensdag og/eller nytårsaftensdag og /eller muligheden for at søge om fri med løn den 1. maj var ikke en integreret del af akademikeroverenskomsten eller en kutyme, der kun kunne opsiges sammen med overenskomsten, og kunne opsiges med et fælles passende varsel over for akademikerne.