Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-01-2017

Sag nr. FV2016.0127 Børge Dahl

Gymnasieskolernes Lærerforening som mandatar for et antal medlemmer mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Th. Langs HF & VUC

Afskedigelse af gymnasielærere samtidig med, at institutionen budgetterede med en overskudsgrad, var økonomisk velbegrundet og kunne derfor ikke anses som overenskomststridig.