Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-04-2017

Sag nr. FV2016.0191 ad realitet Børge Dahl

3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening mod Dansk Byggeri for Cinterex DK

Overenskomststridig aflønning af udenlandske arbejdstagere, da lønnen lå væsentligt under mindstesatsen, alle arbejdstimer ikke blev betalt og foretagne fradrag var alt for høje.