Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-07-2017

Sag nr. FV2017.0046 Børge Dahl

HK/Privat for A mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Jysk Fynske Medier P/S

Opsigelse af medarbejdere som ikke ønskede at acceptere en lønnedgang, blev anset som saglig, da lønnedgangen var begrundet i driftsøkonomiske forhold. Opsigelse af tillidsrepræsentanten førte ikke til et andet resultat, da der var tale om ændringer, som ikke var af betydning for varetagelsen af opgaverne som tillidsrepræsentant.