Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-03-2017

Sag nr. FV2015.0176 Thomas Rørdam, Jytte Scharling og Poul Dahl Jensen

Foreningen af Divisionsklubber i Danmark mod Spillerforeningen

Det var ikke i strid med overenskomsten, at spillere uden klubbens accept samlede deres immatrielle rettigheder i landsholdssammenhæng hos Spillerforeningen, men at det skal ske med respekt af klubbens rettigheder efter overenskomstens § 8, stk. 4, i det omfang der er tale om kommerciel anvendelse af spilleren, der rækker ud over det, der er kutyme for, og at Spillerforeningen ved videreoverdragelse af rettighederne til DBU har pligt til at sikre sig, at der om fornødent indhentes accept fra klubberne efter § 8, stk. 4.