Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-02-2017

Sag nr. FV2016.0068 Børge Dahl

Socialpædagogernes Landsforbund mod KL for Albertslund Kommune

Socialpædagoger, der som led i deres arbejde med en gruppe voksne med psykiske eller sociale problemstillinger deltog i et cykelløb - "Psykelløb for sundhed" - over 6 dage fra Københavns Vestegn til Skagen, skulle ikke aflønnes efter pædagogernes arbejdstidsaftale, men efter aftalen om pædagogers deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper, idet deres deltagelse i cykelturen måtte anses for at have været deltagelse i en ferierejse for en gruppe borgere omfattet af koloniaftalen uanset turens tilknytning til det sundhedsfremmende "Shared Care"-projekt.