Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-05-2017

Sag nr. FV2017.0006 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark mod Tekniq Installatørernes Organisation for Intego A/S

Arbejdsgiverens kritik efter rørprislistens pkt. 01.13 af fremsendte kopisedler med anførte daglønstimer eller akkorderings­forslag samt af fremsendte ugesedler med opførte daglønstimer kan ikke alene bestå i en meddelelse om, at man ikke godkender akkordforslaget, og det er heller ikke tilstrækkeligt at angive en alternativ pris eller at frem­komme med et samlet modforslag til opmålingen. Kritikken skal motiveres og specificeres, og virksomheden skal give en skriftlig begrundelse, hvis den ikke kan god­kende et akkorderingsforslag fra akkordholderen.