Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-01-2017

Sag nr. FV2016.0010 Oliver Talevski

HK/Danmark som mandatar for A mod X Kommune

Opsigelse på grund af sygdom var rimeligt begrundet i medarbejderens og kommunens forhold.