Spring over hovedmenu

Kendelse af 31-07-2017

Sag nr. FV2017.0044 Jytte Scharling

CO-industri for Dansk Metal for A mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power

Industriens Overenskomsts bilag 17 "Protokollat - Vikarbureauer" har forrang frem for Industriens Overenskomsts almindelige regler. Særbestemmelserne om optjening af anciennitet for vikarer er herefter gældende. Uanset hvor længe arbejdsforholdet har været afbrudt, er det alene ancienniteten fra det seneste arbejdsforhold i rekvirentvirksomheden, som overføres fra vikarbureauet til rekvirentvirksomheden.