Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-01-2017

Sag nr. FV2016.0151 Poul Dahl Jensen

Faglig Fælles Forbund for et medlem mod DIO-I v/DI for Dantra A/S

Bortvisning af lastbilchauffør var berettiget som følge af, at der ved brug af køretøjets alkolås/startspærresystem var påvist alkohol i chaufførens udåndingsluft