Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-11-2017

Sag nr. FV2016.0037 Oliver Talevski

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I v/DI for Meldgaard Miljø A/S

Meddelelse af ændring af mødetidspunktet inden den forudgående arbejdsdags ophør skal ikke sidestilles med den situation, der udtrykkeligt er reguleret af dagrenovationsoverenskomstens § 7, hvorefter der ydes ventetidsbetaling hvis der opstår afbrydelser i arbejdsgangen, og forsinkelsen ikke kan tilregnes de ansatte.