Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-11-2017

Sag nr. FV2017.0037 Jytte Scharling

Forsikringsforbundet for A mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for PFA Pension A/S

Saglig afskedigelse af A på trods af en forestående forældreorlov. Da der ikke blev lagt vægt på graviditet eller forventet orlov, og A var den, der bedst kunne undværes, var den omvendte bevisbyrde løftet.