Spring over hovedmenu

Protokollat af 14-09-2017

Sag nr. FV2017.0030 Lene Pagter Kristensen

HK/Danmark for A mod 3F for 3F Lolland

Da lønmodtager ikke havde udvist manglende omstillingsparathed i en sådan grad, at afskedigelsen kunne begrundes uden en forudgående advarsel, var denne usaglig. Der var herefter ikke tale om en selvforskyldt afskedigelse, og lønmodtager havde dermed krav på en fratrædelsesgodtgørelse efter lokalaftalens § 13, stk. 2 samt godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b.